Inschrijving op de nieuwsbrief
Verplichte velden*
Uw gegevens
Beleefdheid :
Naam* :
Naam* :
Email* :

OK

Er wordt geen enkele informatie over u verzameld buiten uw medeweten om, geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden, geen enkele persoonlijke informatie wordt gebruikt voor andere dan de hier bepaalde doeleinden.

Aangifte bij de CNIL [nationale commissie informatica en vrijheden].

Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, beschikt u over een recht van toegang en rectificatie van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door u te richten tot :

Office de Tourisme du Pont du Gard

Place des grands Jours

30210 REMOULINS